×

فیزیوتراپی سوگند از سال ١٣٩۵ در حال ارائه خدمات به مراجعه کنندگان عزیز بوده و مورد تایید پزشکان و جراحان مجرب و با تجربه می باشد.

دکتر محمد ابراهیم طاهریان (جراح استخوان و مفاصل)، دکتر بهنام نصیری (جراح استخوان و مفاصل) به دلیل اعتماد بسیار به این مرکز و مشاهده ی نتیجه ی بهتر درمان در این سالها بیماران خود را به این مرکز ارجاع می دهند، امید است که با یاری پروردگار این مرکز هم چنان به عنوان یکی از بهترین مراکز درمانی به خدمات خود ادامه دهد.

error: Content is protected !!