×

تخت کشش دیجیتال کمر و گردن

این مبحث به معرفی کشش درمانی و کاربردهای آن در فیزیوتراپی می پردازد. کشش درمانی که بطور متداول با اصطلاح ترکشن شناخته می شود، نقش موثری در بهبود اختلالات ستون فقرات و مفاصل ایفا می کند. در این روش درمانی، نیروهای کششی به شکل پیوسته…

لیز خوردگی مهره

اسپوندیلولیزیس/ اسپوندیلولیستزیس Spondylolysis/Spondylolisthesis Spondylolisthesis به معنای لیز خوردگی تمام یا یک قسمت از یک مهره روی مهره ی دیگر است. در حالت عادی هر مهره به واسطه ارتباط مکانیکی فاستهای مفصلی، لیگامانها، فیبرهای حلقوی دیسک و فشار داخلی دیسکی در سر جای خود ثابت نگه…

تنگی کانال نخاعی

تنگی کانال نخاعی/استئوآرتریت Osteoarthritis/Spinal stenosis استئوآرتریت (بیماری تخریب مفصل) یک بیماری مفصلی مزمن و غیر التهابی می باشد که با پیشرفت آهسته درد، تغییر شکل و محدودیت حرکات مشخص می گردد. مفصل لومبوساکرال یکی از چند ناحیه ای است که ممکن است دچار این عارضه…

دیسکوپاتی

یک واحد عملی ستون فقرات از دو قسمت قدامی و خلفی تشکیل شده است. قسمت قدامی شامل دو بدنه ی مهره و دیسک بین آنهاست و ساختمانی انعطاف پذیر، جاذب ضربه و متحمل وزن می باشد. قسمت خلفی متشکل از زواید مهره ای، محافظ ساختمانهای…

دیسک گردن

مهره های گردن برای میزان نسبتا زیاد حرکت طراحی شده اند. به طور طبیعی در حالت خواب یا بیداری گردن حدود 600 بار در هر ساعت حرکت می کند. ستون مهره ای گردن شامل 7 مهره می باشد. از نظر شکل و عملکرد، ستون مهره…

دیسک کمر

شما می توانید با مراجعه به بخش دیسکوپاتی از همین سایت در رابطه با دیسک اطلاعات کلی را به دست بیاورید در اینجا ما در رابطه با فتق دیسک در ناحیه ی کمری صحبت خواهیم کرد. ناحیه ی کمر شامل پنج مهره می باشد که…

تعویض مفصل شانه

مجموعه شانه شامل 4 مفصل بین استخوان های استرنوم، کلاویکل، دنده ها،اسکاپولا و هومروس است. این مجموعه مفاصل، دامنه حرکتی زیاد را در اندام فوقانی فراهم می کند، بنابراین کارآیی اندام فوقانی را در گرفتن اشیاع افزایش می دهد. ضربه یا بیماری که سبب محدودیت…

آرتروز شانه

مجموعه شانه این مجموعه شامل استخوانهای اسکپولا، استرنوم، هومروس، قفسه دنده ای و مفاصل شانه می باشد. به عبارتی مجموعه شامل کمربند شانه ای و مفصل شانه می باشد، کمربند شانه ای نیز از کلاویل و اسکپولا تشکیل شده است. مجموعه شانه از طریق مفصل…

تاندونیت شانه

تاندونیت شانه Rotator Cuff Tendonitis Rotator Cuff Tendonitis تاندونیت روتاتور کاف را معمولا به عنوان تاندونیت شانه می شناسند. تاندونیت ضایعه ای خفیف و به صورت میکروسکوپی بوده که با مرحله ی التهابی دنبال می شود. تاندونیت ها معمولا ماهیت تخریبی داشته و در بیشتر…

شانه ی یخ زده

Frozen Shoulder یا شانه ی یخ زده و یا شانه ی منجمد اولین کسی که از این واژه برای توصیف شانه دردناک سفت شده بدنبال تاندونیت R.C (می توانید برای مطالعه ی بیشتر R.C به تاندونیت شانه در همین سایت مراجعه کنید.) استفاده کرد (1934)…

تعویض مفصل زانو

زانو شامل مفاصل تیبیو فمورال خارجی و داخلی و مفصل پاتلو فمورال است. ارتباط عملکردی قوی میان مفاصل هیپ، زانو و مچ پا وجود دارد برای مثال و فهم بیشتر حرکات دویدن یا بالا رفتن از پله یا ایستادن از وضعیت نشسته را در نظر…

آرتروز زانو

آناتومی کاربردی و بیو مکانیک زانو یکی از بزرگترین و مهمترین مفاصل بدن می باشد. خم و راست شدن زانو باعث کوتاه وبلند شدن طول اندام تحتانی شده و درفعالیتهای انسان ها بسیار موثر است. همکاری زانو با مفصل مچ وران، سبب ایجاد حرکت و…

پارگی ACL

Ligamentous Injury لیگامانهای هر مفصل 3 وظیفه مهم بر عهده دارند: 1- ایجاد پایداری در مفصل با جلوگیری ازحرکات ناخواسته 2- جهت دادن به حرکات (با محدود کردن آنها در بعضی از جهات و اجازه دادن به آنها در جهات دیگر) 3- فراهم کردن اطلاعات…

پارگی منیسک

پارگی منیسک Meniscus Injury منیسک های زانو، در قسمت داخلی به شکل C و در قسمت خارجی به شکل C بسته تر، فیبری غضروفی بوده و وظایف مهمی بر عهده دارند. افزایش تطابق سطوح مفصلی، کاهش اصطکاک در سطوح مفصلی، توزیع کردن بهتر مایع مفصلی…

error: Content is protected !!