×

تعویض مفصل شانه

مجموعه شانه شامل 4 مفصل بین استخوان های استرنوم، کلاویکل، دنده ها،اسکاپولا و هومروس است. این مجموعه مفاصل، دامنه حرکتی زیاد را در اندام فوقانی فراهم می کند، بنابراین کارآیی اندام فوقانی را در گرفتن اشیاع افزایش می دهد. ضربه یا بیماری که سبب محدودیت…

آرتروز شانه

مجموعه شانه این مجموعه شامل استخوانهای اسکپولا، استرنوم، هومروس، قفسه دنده ای و مفاصل شانه می باشد. به عبارتی مجموعه شامل کمربند شانه ای و مفصل شانه می باشد، کمربند شانه ای نیز از کلاویل و اسکپولا تشکیل شده است. مجموعه شانه از طریق مفصل…

تاندونیت شانه

تاندونیت شانه Rotator Cuff Tendonitis Rotator Cuff Tendonitis تاندونیت روتاتور کاف را معمولا به عنوان تاندونیت شانه می شناسند. تاندونیت ضایعه ای خفیف و به صورت میکروسکوپی بوده که با مرحله ی التهابی دنبال می شود. تاندونیت ها معمولا ماهیت تخریبی داشته و در بیشتر…

شانه ی یخ زده

Frozen Shoulder یا شانه ی یخ زده و یا شانه ی منجمد اولین کسی که از این واژه برای توصیف شانه دردناک سفت شده بدنبال تاندونیت R.C (می توانید برای مطالعه ی بیشتر R.C به تاندونیت شانه در همین سایت مراجعه کنید.) استفاده کرد (1934)…

error: Content is protected !!