×

شکستگی پاشنه

شکستگی پاشنه یا استخوان کلکنیوس | تارسس (مچ پا) Tarsus تارسس شامل هفت استخوان است و بعضی از آنها که تحمل و توزیع وزن بدن را به عهده دارند، درشت ترند. این استخوان ها مانند مچ دست، در دو ردیف قرار گرفته اند. ردیف خلفی…

شکستگی انگشت پا

هر یک از پنج استخوان متاتارسال یا کف پا در ارتباط با یکی از انگشتان است. شمارش استخوان های متاتارسال Metatarsals از داخل به خارج انجام می شود، یعنی متا تارسال مربوط به شست پا، اولین و متاتارسال مربوط به انگشت پنجم، آخرین است. هر…

شکستگی ران

فمور (استخوان ران) Femur فمور (استخوان ران) درازترین و به علت تحمل وزن قویترین استخوان بدن انسان است. انتهای فوقانی آن دارای یک سر مدور مفصلی است که در درون حفره مفصلی استابولوم قرار می گیرد. انتهای تحتانی استخوان، دارای دو کاندایل مفصلی است که…

شکستگی دنده

شکستگی دنده (Costae) Ribs زوج قوس استخوانی هستند که در عقب با 12 مهره سینه ای مفصل می شوند و پس از آنکه جداره های طرفی قفسه سینه تورکس را ساختند، ده جفت فوقانی در جلو، با واسطه غضروف های دنده ای با استرنوم مفصل…

شکستگی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هیومروس Humerus یا استخوان بازو. هیومروس از استخوان های دراز است که از اسکپیولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی میتوان آن رادر تمامی طولش لمس کرد. هیومرس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی،…

شکستگی لگن

شکستگی لگن استخوان هیپ (بی نام Innominate) Hip bine استخوان هیپ یا استخوان خاصره (کاکسی) استخوانی است تخت و تقریبا چهار گوش که مانند پروانه چوبی هواپیما از قسمت میانی تاب خورده است. در قسمت میانی سطح خارجی آن یک حفره گود مدور وجود دارد…

شکستگی مهره

شکستگی مهره های گردنی (سرویکال) Cervical Vertebrrae ستون مهره ای گردنی شامل هفت مهره گردنی است، محور استخوانی گردن را تشکیل می دهد و از قسمت های انعطاف پذیر ستون مهره ای است. از خصوصیات مهره های گردنی وجود یک سوراخ در قاعده زایده های…

error: Content is protected !!