×
تخت کشش دیجیتال کمر و گردن

تخت کشش دیجیتال کمر و گردن

این مبحث به معرفی کشش درمانی و کاربردهای آن در فیزیوتراپی می پردازد.

کشش درمانی که بطور متداول با اصطلاح ترکشن شناخته می شود، نقش موثری در بهبود اختلالات ستون فقرات و مفاصل ایفا می کند. در این روش درمانی، نیروهای کششی به شکل پیوسته یا متناوب، روی ستون فقرات کمر یا گردن وارد می شوند. وارد کردن این نیرو یا بصورت مکانیکی با استفاده از دستگاه های کشش درمانی یا به صورت دستی توسط درمان گر انجام می گیرد. همچنین بیمار، خود می تواند به کمک نیروی جاذبه و وزن بدن، نیروی کششی راروی ستون فقراتش وارد نماید. وارد شدن نیروهای کششی روی ستون فقرات، باعث کشیده شدن بافت های نرم موجود در این ناحیه (عضلات و لیگامانها) همچنین سبب افزایش فضای بین مهره ای و نیز جدا شدن سطوح مفصلی می گردد. کشش درمانی برای بهبود بسیاری از اختلالات در نواحی کمر، گردن، قفسه سینه و مفاصل بین مهره ای کاربرد دارد.

آثار کشش درمانی در ستون فقرات عبارتند از:

. ستون مفصلی را از هم جدا می کند.
. فتق دیسک همچنین بیرون زدگی بخش مرکزی دیسک راکاهش می دهد.
. سبب کشش بافت های نرم پیرامون ستون فقرات (لیگامان ها و عضلات) می گردد.
. سبب کاهش تنشن عضلانی وآرامسازی عضلات ستون فقرات می گردد.
. سبب افزایش فاصله بین مهره ها و در نتیجه کشیده شدن ستون فقرات می گردد.
. سوراخ بین مهره ای را بازتر می کند.
. سبب کاهش فشار وارد آمده روی ریشه عصبی می گردد.
. سبب تسهیل حرکت مفاصل بین مهره ای (مفاصل فاست) می شود.
. فشار روی دیسکها و مفاصل کاست را کاهش می دهد.
. سبب بهبود در رفتگی جزیی مفاصل مهره ای می گردد.

تمامی آثار فوق منجر می شوند، دردهای مرتبط با اختلالات ستون فقرات کاهش یابند. باید خاطر نشان ساخت، با تحریک گیرنده های مکانیکی حسی در اثر کشش نیز ممکن است انتقال درد در طول مسیرهای آوران درد تعدیل شود.

نکته: با جدا سازی سطوح مفصلی ممکن است، درد ناشی از آسیب یا التهاب مفصل یا درد ناشی از فشار روی ریشه عصبی کاهش یابد.

کشش بافت نرم

اعمال کشش روی ستون فقرات، فاصله بین بدنه مهره ها و سطوح مفاصل فاست را افزایش می دهد. احتمالا این آثار ناشی از افزایش طول بافتهای نرم نظیر عضلات، تاندون ها، رباط ها و دیسک ها است.

آرامسازی عضله

Mathews در سال 1972 و Grieve در سال 1984 گزارش کرده اند، کشش درمانی سبب تسهیل آرام سازی عضلات پیرامون ستون فقرات می گردد. محققان سه عامل را برای این اثر پیش بینی می کنند که عبارتند از:

1. اعمال کشش روی ستون فقرات سبب کاهش فشار روی گیرنده های درد و در نتیجه کاهش درد می شود.
2. حرکات نوسانی ایجاد شده با انجام کشش به شیوه متناوب گیرنده های مکانیکی را تحریک می کند که طبق تئوری (دوازده درد)، تحریک این گیرنده ها مانع از ارسال سیگنال های درد به مراکز عصبی بالاتر می گردد.
3. کاهش درد به هر روشی که باشد، سبب ایجاد وقفه در سیکل (درد، اسپاسم، درد) می گردد که این وقفه، آرامسازی و کاهش اسپاسم عضلات را تسهیل می کند.

متحرک کردن مفاصل

کشش درمانی برای متحرک کردن مفاصل با هدف افزایش میزان تحرک مفصل یا کاهش درد مفصل، مفید است. باورها بر این است که اعمال کشش با نیروی زیاد، سبب کشیده شدن بافتهای نرم اطراف مفصل می شود که در نتیجه آن میزان تحرک مفصل افزایش می یابد. اگر برای اعمال کشش، از شیوه متناوب با یک نیروی کم استفاده شود، حرکات نوسانی و تکرار شونده کشش متناوب، باعث می شود مفصل به اندازه کافی حرکت کند که در اثر این حرکت، گیرنده های مکانیکی تحریک می شوند و طبق تئوری (دوازده درد) تحریک این گیرنده ها مانع از ارسال سیگنالهای درد به مراکز عصبی بالاتر می گردد و در نتیجه درد مفصل کاهش می یابد.

گیر افتادگی ریشه عصبی

گیر افتادگی ریشه عصبی ممکن است ناشی از بیرون زدگی مواد دیسکی تنگ شدن سوراخ بین مهره ای، تشکیل استئوفیت، تورم ریشه عصبی باشد. در این موارد اگر بزرگی نیروی کشش کافی باشد، ممکن است اندازه سوراخ بین مهره ای افزایش و در نتیجه فشار وارد آمده روی ریشه عصبی کاهش یابد.

التهاب مفصل

در مطالعه Saunders در سال 1983، کشش درمانی برای کاهش درد و محدودیت های عملکردی مربوط به التهاب مفاصل خصوصا التهاب نیمه حاد مفید گزارش شد. از نیروی کشش می توان برای کاهش فشار روی سطوح مفصلی ملتهب استفاده کرد؛ زیرا حرکات کوچک کشش به شیوه متناوب با ممانعت از مخابره شدن سیگنالهای درد، ممکن است درد را کاهش دهد. این حرکات همچنین ممکن است با کمک به حفظ تبادل مایع در مفاصل، به کاهش ادم داخل یا اطراف مفاصل (حتی ناشی از التهاب مزمن) کمک کند.

موارد کاربرد تخت کشش دیجیتال کمر و گردن

کشش ستون فقرات کمر برای بهبود موارد زیر کاربرد دارد:
1. دردهای موضعی کمر یا دردهای ارجاعی به پاها که علت مشخص و معلومی ندارند.
2. دردهای ناشی از آسیب ستون فقرات کمر که با تغییرات استخوانی همراه است تغیراتی که ناشی از ساییدگی بیش از حد یا دفورمیتی های پوسچرال هستند.
3. درهای ناشی ازآسیب ستون فقرات کمر که همراه با آن هیچگونه محدودیت مشخصی در دامنه حرکات فعال کمر وجود ندارد.

استفاده از کشش کمر برای درمان موارد زیر نیز گزارش شده است:

. کمر درد
. دردهای مشکوک و بی علت در ناحیه پا که ناشی از آسیب های ناحیه کمر هستند و به پاها ارجاع یافته اند.
. دردهای شدید و مزمن ریشه اعصاب مرکزی
.ضایعه دیسک درنوجوانان
موارد کاربرد کشش مهره های پشتی

موارد استفاده از کشش درمانی برای مهره های پشتی عبارتند از:

1.در بیمارانی که درد مهره های توراسیک، در ناحیه وسیعی منتشر شده است؛ به خصوص اگر تغییرات ساختاری مهره ها نیز در تصویر رادیولوژی آنها مشاهده شود.
2. در بیمارانی که علائم اختلات توراسیک با حرکات فعال ستون فقرات تشدید نمی شود.
3. به هنگام وجود تغییرات نورولوژیک
4.برای بیماران مبتلا به درد شدید ریشه عصبی
5.هنگامی که با استفاده از تکنیک های دستی متحرک سازی نتیجه دلخواه بدست نیامده است.

موارد کاربرد کشش گردن

کشش ستون فقرات گردن در درمان موارد زیر کاربرد دارد:
.درد شدید ریشه های اعصاب گردنی
. سر درد به علت اختلال در مهره های گردن
. تورتیکولی حاد
. درد اکسیپیتال (استخوان پس سری)

فیزیوتراپی سوگند مجهز به دستگاه کشش دیجیتال کمر و گردن و پشت می باشد و در صورت تجویز پزشک معالج، خدمات کشش درمانی برای مراجعه کنندگان این مرکز صورت می پذیرد.
تلفن تماس: 77163317-021 / 77175345-021

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!