×
سندرم تونل گویان

سندرم تونل گویان

سندرم تونل گویان Ulnar Nerve Compression In Guyons Canal

مجرای گویان، در قسمت قدامی داخلی مچ دست، توسط قسمت سطحی لیگامان عرضی مچ دست از قدام، قسمت عمقی لیگامان عرضی مچ دست از خلف و استخوان نخودی (Pisiform) و لیگامان Pisifohamate از داخل ساخته می شود. در درون این مجرا شریان و عصب اولنار قرار می گیرند.
عواملی که سبب فشار بر روی عصب می گردند عبارتند از: ضربه های مکرر، شکستگی های استخوان چنگکی (Hamate) و استخوانهای چهارم و پنجم کف دست، تومورهای پنهانی (Lipoma ،Ganglion Cyst)، وجود کیست، لخته شدن شریان اولنار، اختلالات آناتومیکال در لیگامانها و عضلات و وزن اندازی روی کف دست در دوچرخه سواران
علائم ایجاد شده مشابه در گیری همین عصب در ناحیه آرنج است با این تفاوت که در ضایعه عصب در مچ دست اختلال حس فقط در سطح قدامی انگشت پنجم و نیمی از انگشت چهارم است (سطح پشتی دو انگشت ذکر شده از نظر حسی طیعی هستند)
همچنین عضله (Flexor Carpi Ulnaris) F.C.U سالم می ماند، زیرا این عضله قبل از محل فشردگی، عصب گیری کرده است. جهت تشخیص می توان از روشهای تشخیص الکتریکی برای اندازه گیری سرعت هدایت عصبی و پاسخ تاخیری (Distal Latency) نیز استفاده کرد.

درمان سندرم تونل گویان

شامل آتل گیری و مصرف داروهای ضد التهابی و ویتامین B6 است. در دوچرخه سواران تغییر وضعیت دادن دستها به صورت متناوب و تنظیم ارتفاع دوچرخه جهت قرار گیری بهتر دستها مهم میباشد.
در شرایطی که عصب تحریک پذیر نباشد ازNerve Mobilization نیز می توان استفاده کرد.
تقویت عضلات ضعیف و کشیدن عضلات مستعد کوتاه شدن نیز انجام می شود.
فیزیوتراپی یکی از بهترین درمانها جهت سندرم کانال گویان است. فیزیوتراپی با استفاده از تکنیکهای دستی و دستگاههای فیزیوتراپی با کاهش التهاب، افزایش انعطاف پذیری لیگامان عرضی با استفاده از ماساژ فریکشن عرضی، باعث افزایش فضا در کانال گویان می شود، در نتیجه فشار از روی عصب اولنار برداشته شده و علائم کاهش می یابد.
فیزیوتراپی سوگند با استفاده از تکنیکهای دستی پیشرفته و دستگاههای مجهز به درمان بیماران مبتلا به سندرم کانال گویان می پردازد. در مواردی که کیست یا تومور عامل ایجاد فشار بر روی عصب اولنار در تونل گویان باشد، فقط درمان جراحی توصیه می شود و فیزیوتراپی در این موارد کاربردی ندارد.
درمان جراحی شامل برداشتن عوامل فضا گیر، آزاد کردن لیگامان عرضی مچ دست، آزاد کردن چسبندگیهای عصبی (Neurolysis) و درمان های شکستگی استخوانی است .
بعد از جراحی برای بیمار یک آتل به مدت 7 روز گرفته می شود .تمرینات افزایش حرکتی و تقویت عضلانی به صورت پیشرونده بعد از برداشتن آتل شروع می شود.
درمان فیزیوتراپی بعد از جراحی به منظور باز آموزی حسی و متحرک کردن بافت اسکار به منظور جلوگیری از چسبندگی های آن و در صورت لزوم حساسیت زدایی کردن نیز انجام می شود. در این مرحله فقط در صورت حضور التهاب یا چسبندگی بسته به نظر جراح، می توان از لیزر کم توان یا پرتوان فیزیوتراپی استفاده کرد، حتی در صورتی که علائم بیمار بعد از جراحی بسیار بهبود یافته باشد، در این حالت نیز فیزیوتراپی به منظور برگشت به فعالیتهای روزانه به صورت تدریجی وافزایش قدرت عضلات دست توصیه می شود. فیزیوتراپی سوگند یکی از مجهزترین مراکز در ارائه ی خدمات به مبتلایان به سندرم تونل گویان در مرحله ی قبل و بعد از عمل می باشد.

کلینیک فیزیوتراپی سوگند یکی از بهترین مراکز درمانی در شرق تهران می باشد که جهت درمان سندرم تونل گویان قبل و بعد از عمل در حال ارائه ی خدمات است.

تلفن تماس: 77163317-021 / 77175345-021

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!