×
پارگی رباط مچ پا

پارگی رباط مچ پا

رباط های مچ پا به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می شوند. دو دسته لیگامان (رباط) که در مچ پا از اهمیت بیشتری برخوردارند عبارتند از لیگامان دلتوئید در داخل و سه دسته الیاف لیگامان خارجی.

لیگامان دلتوئید: از مالئول تیبیا شروع شده و به تالوس، کالکانئوس و ناویکولار متصل می شود. این رباط یا لیگامان بسیار قوی می باشد و معمولا آسیب نمی بیند، کار این رباط این است که از باز شدن بیش از حد فضای مفصل در داخل مفصل مچ پا جلوگیری میکند و حرکت Eversion یا حرکت مچ پا به بیرون را کنترل می کند. این رباط آنقدر قوی است که در حرکات شدید پا به سمت خارج به جای پارگی رباط، مالئول تیبیا، (زائده ی استخوان درشت نی) کنده می شود، که به این نوع شکستگی ها که در آن قسمتی از استخوان کنده می شود Avulsion fracture می گویند. البته ممکن است بخش هایی از لیگامان دلتوئید نیز دچار اسپرین شود اما معمولا بر اثر استرس های شدید از نوع حرکت پا به خارج مالئول تیبیا کنده شده و آسیب رباط کمتر رخ می دهد (برای مطالعه ی بیشتر شکستگی مچ پا می توانید به بخش شکستگی ها و شکستگی مچ پا در صفحه ی اصلی سایت مراجعه فرمایید.)

رباط خارجی: این لیگامان که در خارج مچ پا قرار دارد از باز شدن بیش از حد مفصل در قسمت خارج و پیچ خوردن مچ پا به داخل جلوگیری می کند، اما این رباط نسبت به رباط داخلی ضعیف تر می باشد و بیشتر دچار آسیب و پارگی می شود. این لیگامان از مالئول فیبولا (از زائده ی استخوان نازک نی در خارج پا) شروع شده و به سه دسته تقسیم می شود: لیگامان تالوفیبولار قدامی، لیگامان تالوفیبولار خلفی، لیگامان کالکانئوفیبولار. بیش از 70-80 درصد اسپرین های لیگامانی سیب درگیری این لیگامان ها می شوند.

در پارگی های کامل لیگامانی، نظرات مختلفی جهت درمان وجود دارد. اغلب این اعتقاد وجود دارد که در پارگی لیگامان تالوفیبولار قدامی و کالکانئوفیبولار و پارگی لیگامان دلتوئید که با ناپایداری زیادی در مفصل همراه است، جراحی ترمیمی باید صورت گیرد. جراحی باید سریع صورت گیرد زیرا انتهای پاره شده تمایل به جمع شدن دارد که کار جراح را مشکل می سازد.
در مورد پارگیهای منفرد لیگامانی، تحقیقات در مورد درمانهای جراحی و غیر جراحی نشان داده که اختلاف معنی داری بین آنها وجود ندارد. حتی این مسئله دیده شده که درمان غیر جراحی، بیمار را سریعتر به فعالیتهای قبلی اش بر می گرداند.

در درمان غیر جراحی نیز بین آنهایی که حرکات زودرس داشته اند و کسانی که کاملا بی حرکت شده اند در کسب پایداری مفصلی اختلافی وجود نداشته است. به هر حال با هر دو روش درمانی که در پارگی کامل اتخاذ شده باشد بیمار به صورتPartial W.B بعد از کسب کنترل اندام تحتانی راه می رود.

کلینیک فیزیوتراپی سوگند یکی از بهترین مراکز درمانی در شرق تهران می باشد که جهت درمان آسیب های لیگامان قبل و بعد از عمل در حال ارائه ی خدمات است.

تلفن تماس: 77163317-021 / 77175345-021

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!