×
تعویض مفصل شانه

تعویض مفصل شانه

مجموعه شانه شامل 4 مفصل بین استخوان های استرنوم، کلاویکل، دنده ها،اسکاپولا و هومروس است. این مجموعه مفاصل، دامنه حرکتی زیاد را در اندام فوقانی فراهم می کند، بنابراین کارآیی اندام فوقانی را در گرفتن اشیاع افزایش می دهد. ضربه یا بیماری که سبب محدودیت حرکتی شانه شود، کارایی کل اندام فوقانی را به طور چشمگیری کاهش می دهد.
در مجموعه شانه، به ندرت یک عضله به تنهایی کار می کند، عضلات به صورت گروهی با عمل بسیار هماهنگ بر روی چندین مفصل کار می کنند. هماهنگ وارد عمل شدن عضلات شانه، گوناگونی، کنترل و دامنه حرکات فعال را افزایش می دهد. به دلیل ارتباط عملکردی بین عضلات، فلج یا ضعف هر کدام از عضلات به صورت جداگانه اغلب به سبب اختلال توالی کینماتیک طبیعی کل شانه می شود.

ثبات استاتیک مفصل گلنوهومرال

به طور طبیعی، در هنگام آویزان بودن دست، سر هومروس نسبت به حفره گلنوئید با ثبات قرار می گیرد، که به این ثبات، ثبات استاتیک (چون این ثبات در حالت استراحت وجود دارد) گویند. یک مکانیسم کنترل ثبات استاتیک در مفصل گلنوهومرال نیروی فشاری است که سبب نزدیک نگه داشتن سر هومروس در برابر حفره گلنوئید می شود و از افتادگی هومروس جلوگیری می کند. حفره ی شیب دار گلنوئید تقریبا همانند طاقچه عمل می کند و مقداری از وزن بازو را تحمل می کند. در وضعیت استراحت، ساختار کپسول فوقانی شامل لیگامان کوراکوهومرال نیروهای ثباتی اولیه را بین سر هومروس و حفره گلنوئید فراهم می کند. این نیرو به همراه نیروی جاذبه سبب ایجاد نیروی فشاری می شود که نسبت به حفره گلنوئید عمود است.

اطلاعات الکترومیوگرافی نشان می دهد که عضله ی سوپرااسپیناتوس و به میزان کمتر عضله ی دلتوئید خلفی ثبات استاتیک ثانویه ای را توسط نیروی فعال ایجاد می کنند که بردار نیرو تا حدی موازی بردار نیروی کپسول فوقانی است.

فشار منفی داخل مفصل گلنوهومرال سبب ثبات استاتیک می شود. به صورت آزمایشگاهی از بین بردن فشار منفی داخل مفصل به وسیله ی سوراخ کردن کپسول مفصلی توسط سوزن سبب نیمه در رفتگی تحتانی سر هومروس شده است. سوراخ کردن کپسول سبب می شود که فشار در دو طرف برابر گردد و نیروی مکشی جزیی بین سر هومروس و حفره گلنوئید از بین برود.

در صورتی که هر یک از عناصر مفصل به ویژه تاندون سوپرا اسپیناتوس به هر دلیلی آسیب ببیند، مفصل حرکات طبیعی خود را از دست می دهد و در طولانی مدت دچار فرسایش می شود.

هنگامی که در اثر تاندونیت های مزمن و درمان نشده، یا در اثر ضربه، همچنین افزایش سن و ایجاد آرتروز صفحه ی مفصلی (در اینجا منظور مفصل گلنوهومرال است)، مفصل به صورت کامل یا ناقص تخریب شده باشد و قابل درمان با درمانهای نگه دارنده همچون فیزیوتراپی نباشد، تعویض مفصل شانه یا همان آرتروپلاستی شانه پیشنهاد می شود.

فیزیوتراپی سوگند با دستگاههای پیشرفته وعلمی به روز خدمات فیزیوتراپی را قبل و بعد از تعویض مفصل شانه ارائه می کند. معمولا فیزیوتراپی قبل از عمل که اکثر پزشکان با تجربه پیشنهاد می کنند به دلیل افزایش قدرت عضله تجویز می شود زیرا هر قدر عضلات اطراف مفصل قوی تر باشند، بعد از جراحی بیمار سریعتر دامنه ی حرکتی را به دست می آورد و درد کمتری نیز دارد و عمل با موفقیت بیشتری خواهد بود. فیزیو تراپی بعد از عمل نیز با هدف کاهش درد و افزایش قدرت و دامنه ی حرکتی مفصل شانه تجویز می شود.

کلینیک فیزیوتراپی سوگند یکی از بهترین مراکز درمانی در شرق تهران می باشد که جهت تعویض مفصل شانه در حال ارائه ی خدمات است.

تلفن تماس: 77163317-021 / 77175345-021

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!