×
دیسک کمر

دیسک کمر

شما می توانید با مراجعه به بخش دیسکوپاتی از همین سایت در رابطه با دیسک اطلاعات کلی را به دست بیاورید در اینجا ما در رابطه با فتق دیسک در ناحیه ی کمری صحبت خواهیم کرد.

ناحیه ی کمر شامل پنج مهره می باشد که چهار مهره اول کمری ساختاری مشابه هم دارند. مهره ی پنجم کمری دارای ساختاری است که برای مفصل شدن با ساکروم تطابق یافته است. جسم مهره های نمونه کمر حجیم هستند و قطر عرضی بیشتری نسبت به قطر قدامی و ارتفاع مهره ای دارند. اندازه و شکل آنها انعکاس دهنده ی نیاز به حمایت در برابر بارهای فشاری ایجاد شده توسط وزن تنه، نیروهای واکنشی زمین و انقباض عضلانی می باشد.
سطح شایع فتق دیسک در ناحیه ی کمری، فتق دیسک L5-S1 و L4-L5 است و آن هم به دلیل ضعف لیگامان طولی خلفی است.فشار بر روی ریشه های L5و S1 و درد واقعی سیاتیک فقط در 35درصد افراد درگیر وجود دارد. این درد اغلب 6 تا 10 سال بعد از شروع کمردرد دیده می شود. درد موضعی در ناحیه ی کمر، ابتدا به ضایعه ی آنولوس فیبروزوس مربوط می گردد.
این نکته را باید در نظر داشت که میزان فتق دیسک با شدت علائم و میزان ناتوانی بیمار ارتباط مستقیمی ندارد. میزان ناتوانی بستگی به قطر کانال نخاعی دارد به طوری که ممکن است یک فتق خیلی وسیع بدون علامت باشد و بالعکس یک فتق کوچک با علائم شدیدی همراه باشد. این مسئله به قطر و اندازه ی کانال نخاعی در هر فرد بستگی دارد.

خصوصیات با لینی فتق دیسک کمر

محل درد در فتق دیسک L3-L4 با فشار بر روی ریشه ی L4 بر روی ناحیه ی کمر، روی مفصل ران، قسمت خلفی خارجی ران و قدام ساق بوده و محل بی حسی نیز بر روی سطح قدامی داخلی ران و زانو می باشد. لاغری عضلانی در عضله ی کوادریسپس و ضعف عضلات اکستانسور زانو اتفاق می افتد.
محل درد در فتق دیسک L4-L5 با فشار بر روی ریشه ی L5 بر روی مفصل ساکروایلیاک، مفصل ران، خارج ران و ساق بوده و بی حسی نیز در قسمت خارج ساق و سه پنجه اول پا می باشد. لاغری عضلانی مختصر است و ضعف دراکستانسیون شست پا و مچ پا، عدم توانایی در راه رفتن بر روی پاشنه پا و افتادگی پا اتفاق می افتد.
محل درد در فتق دیسک L5-S1 با فشار بر روی ریشه S1 بر روی مفصل ساکروایلیاک، مفصل ران، قسمت خلفی خارجی ران و ساق تا پاشنه بوده و محل بی حسی نیز خلف ساق، خارج پاشنه، خارج پا، خارج پنجه کوچک می باشد. لاغری عضلانی در عضله گاسترو سولئوس دیده می شود و ضعف عضلانی در فلکسیون شست پا و مچ پا، عدم توانایی در راه رفتن بر روی پنجه ها می باشد.

درمان دیسک کمر

درمان دیسک کمر نیز همانند درمان دیسک در سایر نواحی ستون مهره و دیسکوپاتی ها می باشد. اینکه بیمار در چه مرحله ای از فتق دیسک برای درمان مراجعه کند، تدابیر درمانی از درمانهای نگه دارنده توسط فیزیوتراپی که شامل استفاده از مدالیته های لیزر پرتوان، کم توان و اولتراسوند و … متفاوت است. دیسک کمر در مراحل شدید نیاز به جراحی دارد که آن نیز بستگی به اینکه یک یا چند مهره آسیب دیده باشد روشهای جراحی متفاوتی بسته به نظر جراح دارد.
کلینیک فیزیوتراپی سوگند مجهز به تمامی دستگاههای پیشرفته فیزیوتراپی بوده و به درمان بیماران در رابطه با مشکلات متفاوت ستون مهره می پردازد، قابل ذکر است که بیماران بسیاری از نتیجه ی درمان راضی بوده و حتی دیسک های بسیار شدید با لیزر پرتوان و درمانهای فیزیوتراپی بهبود یافته و بیمار بدون جراحی درمان شده است.

کلینیک فیزیوتراپی سوگند یکی از بهترین مراکز درمانی در شرق تهران می باشد که جهت درمان دیسک کمر قبل و بعد از عمل در حال ارائه ی خدمات است.

تلفن تماس: 77163317-021 / 77175345-021

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!