×
شانه ی یخ زده

شانه ی یخ زده

Frozen Shoulder یا شانه ی یخ زده و یا شانه ی منجمد

اولین کسی که از این واژه برای توصیف شانه دردناک سفت شده بدنبال تاندونیت R.C (می توانید برای مطالعه ی بیشتر R.C به تاندونیت شانه در همین سایت مراجعه کنید.) استفاده کرد (1934) Codman بود.
Neviaser (در سال 1945) در جراحیهای تحقیقی خود، در شانه های دردناک سفت شده چون کاهش مایع سینویال، از بین رفتن چین های تحتانی کپسول و ضخیم شدگی آن را مشاهده کرد از واژه Adhesive Capsulitis استفاده کرد.

معمولا Adhesive Capsulitis وStiff and painful Shoulder را معادل Frozen Shoulder می دادند. در صورتی که واژه کپسولیت چسبنده برای توصیف پاتولوژی این ضایعه است و شانه درناک و سفت شده هم شامل تمامی اختلالات اطراف مفصلی و مفصلی شانه می شود که ممکن است حتی چسبندگی کپسولی را هم نداشته باشند.

غالبا شانه یخ زده را به دو گروه اولیه (primary ) و ثانویه (Secondary) تقسیم می کنند. در گروه اولیه علتی برای ضایعه نمی توان پیدا کرد اما در گروه ثانویه معمولا شانه یخ زده به دنبال دیابت، ضربه های شانه، جراحی ها، بیماریهای قلبی ریوی، سکته های مغزی (با فلج نیمی از بدن)، بیماریهای تیروئید و ضایعات بافت نرم می باشد.
Codman معتقد بود که شانه یخ زده به دنبال تاندونیت حاد R.C پیش می آید.

Cailliet شرح داد شانه یخ زده در اثر عدم استفاده از شانه و در افرادی است که از نظر روحی افسرده هستند، آستانه درد پایینی دارند، مضطرب هستند و همچنین در محیط نا آرام با فشار های روحی زیادی زندگی می کنند، دیده می شود.
بنابراین از واژه Periarthritic Personality برای توصیف ضایعه استفاده کرد. Depolma (1935) و Lippman((1944 التهاب تاندون بای سپس را عامل ضایعه می دانستند.

Kessler و Hertling اعتقاد دارند که شانه یخ زده به دو دلیل زیر نمی تواند به دنبال تاندونیت R.C باشد:
الف- تاندونیت R.C در هردوجنس مرد وزن به یک نسبت است اما شانه یخ زده در زنان شایع تر است.
ب- در کسانی که شانه یخ زده دارند حرکت فعال مقاومتی درناک نیست در صورتی که در تاندونیت ها از مهمترین تستهای تحریک درد است. آنها وضعیت های نادرست بدنی مثل افزایش قوز پشتی و شانه های گرد شده را عامل بهم خوردن نظم حرکات مفصلی و ایجاد شانه یخ زده می دانند.

Cyriax معتقد است که شانه یخ زده در واقع همان التهاب مفصل است که تمامی کپسول های شانه را درگیر کرده و در نتیجه حرکات فعال وغیر فعال را محدود می کند. MiddeditchوJarman(1984) در تحقیقی با استفاده از روشهای ثبت حرارت (Thermography) به این نتیجه رسیدند که علت شانه یخ زده درگیری سیستم سمپاتیک ناحیه گردن است به طوری که سن درگیری شانه همان سن شروع تغییرات تخریبی در مهره های گردن است.

درمان شانه ی یخ زده

بهترین درمان برای شانه ی یخ زده فیزیوتراپی است، که در آن با استفاده از تکنیکهای دستی پیشرفته و دستگاههای مختلف بهبودی ایجاد شده و از پیشرفت بیماری جلوگیری می شود.
در صورتی که درد شدید و انتشاری باشد از یخ گذاری هر 2 ساعت یکبار به مدت 15-10دقیقه و داروهای ضد التهابی استفاده می شود. تکنیک های متحرک سازی مفاصل (Grade II،Grade I) جهت کاهش درد در این مرحله کاربرد دارند. بعد از مرحله حاد می توان از تمرینات پاندولی و انقباضات استاتیک استفاده کرد. آموزش تصحیح وضعیت های بدنی نیز صورت می گیرد.
لرزاندن اندام (Shaking) به طور ملایم سبب کاهش درد واسپاسم از طریق تحریک گیرنده های مکانیکی می گردد. کشیدن کپسول مفصلی در قسمت های قدامی و تحتانی نیز از درمان های مهم در این مرحله است. می توان همراه با کشش کپسولی از امواج ماورای صوت نیز همزمان بر روی قسمت های کشیده شده استفاده کرد.

دو اصل را باید در تمامی ضایعات در نظر داشت:
1- ابتدا باید حرکات احیا شوند و سپس عضلات در دامنه ی کامل حرکات احیا شده تقویت گردند.
2- اگر تا دو ساعت بعد از تمرینات، درد بیمار طول کشید و یا تشدید شد شدت تمرینات زیاد بوده وباید آنها را موقتا حذف کرد و یا شدت آنها را کم نمود.

کلینیک فیزیوتراپی سوگند یکی از بهترین مراکز درمانی در شرق تهران می باشد که جهت درمان شانه ی یخ زده در حال ارائه ی خدمات است.

تلفن تماس: 77163317-021 / 77175345-021

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!