×
شکستگی بازو

شکستگی بازو

بازو یک استخوان دارد به نام هیومروس Humerus یا استخوان بازو. هیومروس از استخوان های دراز است که از اسکپیولا تا آرنج ادامه دارد. گرچه توسط عضلات پوشیده شده، ولی میتوان آن رادر تمامی طولش لمس کرد. هیومرس دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی) است.
در جاگذاری: استخوان را طوری میگیریم که انتهای گرد و  مدور آن در طرف بالا و داخل و ناودان طولی که مجاور آن است در طرف جلو قرار گیرد.

استخوانی شدن ossification

اولین مرکز در هشتمین هفته جنینی در تنه ظاهر می گردد و هنگام تولد فقط دو انتهای هیومروس غضروفی مانده اند. مراکز ثانوی برای سردر سال اول، برای تکمه بزرگ در سال سوم و برای تکمه کوچک در سال پنجم ظاهر می گردد. این مراکز در سال 6 تا 8 به هم متصل می شوند و در سن 18 تا 20 در دختران و 20 تا 22 در پسران کاملا جوش می خورند. همچنین مراکز ثانوی برای کاپیتیولوم در سال دوم، برای تراکلیا در 9 تا 10 سالگی و برای اپیکاندایل خارجی در 12 تا 14 سالگی ظاهر می گردند. این مراکز در 14 سالگی به هم متصل می شوند، سپس در 15 سالگی در دختران و در 18 سالگی در پسران با تنه جوش می خورند. یک مرکز ثانوی در 6تا 8 سالگی در اپیکاندایل داخلی ظاهر می شود و در 15 تا 18 سالگی با ورقه نازکی از تنه جوش می خورد.

آناتومی بالینی clinical Anatomy

اپی کاندایل های خارجی وداخلی در زیر پوست قرار دارند، تکمه بزرگ و قسمتی از سر را هم می توان از روی پوست و عضلات لمس کرد. تکمه کوچک در سمت داخل تکمه بزرگ قرار دارد، ناودان اینترتوبرکولار باید مابین آن دو جستجو شود. چون اپیفیسیس فوقانی دیرتر از اپیفیسیس تحتانی به تنه استخوان جوش می خورد، از این رو رشد طولی استخوان، اساسا به واسطه غضروف رشدی فوقانی است که مابین اپیفیسیس فوقانی وتنه قرار دارد. در قطع یا آمپیوتیشن های Amputations بازو در بچه ها، بعد از مدتی استامپ Stump عمل به سبب رشد استخوان حالت مخروطی به خود میگیرد و نیاز به قطع مجدد پیدا می کند.
شکستگی های هیومروس شایع است؛ در بزرگسالان در بیشتر ناحیه گردن جراحی و در بچه ها در ناحیه سوپرا کاندیلار دیده می شود. شکستگی سوپرا کاندیلار،خطر قطع عصب ریدیال یا گیر کردن آن در کانال استخوانی را در بردارد، علامت قطع یا تحت فشارقرار گرفتن عصب این است که بیمار نمی تواند دست را روی مچ به حالت اکستنشن در آورد. در شکستگی گردن هیومروس یا در رفتگی شانه ممکن است عصب اگزیلاری صدمه ببیند و علامت فوری آن این است که پوست قسمت خارجی شانه (در زیر اکرومیان) بی حس می گردد و بیمار نیش سوزن را حس نمی کند. شکستگی های اپیکاندایل داخلی ممکن است به عصب النار صدمه بزند و علامت فوری آن بی حس شدن کنار داخلی دست و انگشت کوچک است. در شکستگی های انتهای تحتانی هیومروس، آنهایی که خط شکستگی وارد مفصل می گردد (شکستگی های مفصلی)، اگر به طور دقیق و سریع معالجه نشود پیش آگهی وخیم دارد و ممکن است در اثر انکلوسیس Ankylosis مفصل آرنج، اندام را علیل کند. تومور های استخوان هیومروس شایع هستند.

مفصل شانه (Shoulder Joint) Glenohumeral joint

مفصلی است که بین سر استخوان بازو (هیومرس) و حفره گلنویید اسکپیولا وجود دارد و توسط یک کپسول مفصلی نسبتا فراخ احاطه شده است. این وضعیت دامنه حرکات مفصلی را زیاد می کند، اما از استحکامش می کاهد (در رفتگی این مفصل فراوان است).

درمان شکستگی بازو

بسیاری از شکستگی های بازو بدون انجام عمل جراحی درمان می شود. در اینجا نیز اگر میزان شکستگی زیاد باشد و یا قطعه ی شکستگی جابه جا شود حتما نیاز به جراحی دارد.
فیزیوتراپی سوگند خدمات فیزیوتراپی به دنبال انواع شکستگی ها را ارائه می کند، بیشتر مشکلات و عوارض پس از شکستگی ها از جمله شکستگی بازو محدودیت دامنه ی حرکتی مفصل و ضعف عضلانی است که به خوبی توسط فیزیوتراپی درمان می شود.

کلینیک فیزیوتراپی سوگند یکی از بهترین مراکز درمانی در شرق تهران می باشد که جهت درمان شکستگی بازو قبل و بعد از عمل در حال ارائه ی خدمات است.

تلفن تماس: 77163317-021 / 77175345-021

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!