×
شکستگی لگن

شکستگی لگن

شکستگی لگن استخوان هیپ (بی نام Innominate) Hip bine

استخوان هیپ یا استخوان خاصره (کاکسی) استخوانی است تخت و تقریبا چهار گوش که مانند پروانه چوبی هواپیما از قسمت میانی تاب خورده است. در قسمت میانی سطح خارجی آن یک حفره گود مدور وجود دارد به نام استابولوم Acettabulum که سر فمور (استخوان ران) در آن قرار می گیرد و مفصل هیپ را می سازد. در زیر آن یک سوراخ بزرگ سه گوش یا بیضی شکل قرار دارد به نام سوراخ اوبتوراتور (سدادی Obturator formen)
ساختمان قسمت های ضخیم تر استخوان هیپ ترابکولار بوده که با دو لایه استخوان متراکم پوشیده شده است؛ قسمت های نازک مانند استابولوم و حفره ایلیاک مرکزی اغلب ترنس لوسنت بوده و شامل یک لایه استخوان متراکم می باشد.

استخوان هیپ شامل سه قسمت است، ایلیوم (خاصره) Ilium، ایسکیوم (ورک) Ischium وپوبیس (عانه) Pubis
این قسمت ها در بچه ها توسط نوار غضروفی به هم متصلند، ولی در بالغین توسط استخوان به هم جوش خورده اند. آثار جوش خوردن سه قسمت فوق، بر روی استابولوم مشهود است. ایلیوم وسیع وصاف است و در بالای دو قسمت دیگر قرار دارد. اسکیوم، قسمت تحتانی- خلفی استخوان و استبولوم را تشکیل می دهد و با پوبیس طرف مقابل به هم متصل شده، پوبیک سیمفیسیس Pubic Symmphysis را می سازند. اسکیوم و پوبیس ما بین خود سوراخ اوبتوراتوررا می سازند.

در جا گذاری: استخوان هیپ را طوری میگیریم، سطحی از آن را که دارای حفره مفصلی گرد و بزرگ است در خارج، بریدگی که در محیط این حفره مفصلی است در پایین و کناری از استخوان که دارای یک بریدگی بزرگ است در عقب و کمی متمایل به پایین قرار گیرد. بعضی ها، سه استخوان را جداگانه شرح می دهند و بعضی دیگر استخوان هیپ را به صورت یک واحد توضیح می دهند، اما به روش تلفیقی آن را شرح می دهیم: استخوان هیپ استخوانی است درشت، تخت و چهار گوش که از قسمت میانی کمی تاب خورده است.

لگن استخوانی Skeletal Pelvis

از مفصل شدن دو استخوان هیپ و استخوان ساکروم و کوکسیس (دنبالچه) ساخته می شود. در مجموع به شکل یک قیف استخوانی بزرگ است که توسط تنگه یا اپرچور Aperture فوقانی لگن کوچک به دو قسمت فوقانی (لگن بزرگ) و تحتانی (لگن کوچک) تقسیم می گردد. اگر یک سطح فرضی از تنگه فوقانی لگن عبور دهیم، از عقب از ساکرال پرامنتوری (دماغه ساکروم) Sacral promontory و در طرفین وجلو از خط انتهایی Linea Terminalis of Pelvis راست و چپ می گذرد. خط انتهایی، در هر طرف از خط قوسی ایلیوم، از پکتن پوبیس و ستیغ عانه ای تشکیل می شود.

تغییرات لگن در دوران بارداری

در طول بارداری مفاصل و رباط های لگن نرم شده و حرکت لگن افزایش می یابد. این مکانیسم که به علت افزایش هورمون های جنسی و هورمون ریلکسین Relaxin رخ می دهد، سبب می شود که قسمت های تحتانی، ستون مهره ها و لگن آزادانه تر حرکت کنند در نتیجه ابعاد لگنی افزایش کوچکی حاصل کرده، همچنین شل شدن دیسک اینترپوبیک باعث افزایش فاصله بین استخوان های پوبیک می شود. استخوان دنبالچه در طی زایمان به سمت عقب حرکت می کند که عبور جنین را درون کانال لگنی آسان تر نماید. تمام این تغییرات باعث 10 تا 15 درصد افزایش در ابعاد لگن می شود. تنها قطری که دست نخورده باقی می ماند قطر واقعی (Diameter)True Conjugate بین ساکرال پرمنتوری و سطح خلفی- فوقانی پوبیک سمفیسیس می باشد.

مفاصل لگن Pelvic joint

مفاصل لگن عبارتند از مفاصل ساکروایلیاک، اینترپوبیک، (پوبیک سیمفیسیس) لومبوساکرال و ساکروکاکسیجیال.
شکستگی استخوان هیپ یا ساکروم یا کوکسیکس را شکستگی لگن می نامند. فیزیوتراپی سوگند خدمات فیزیوتراپی به دنبال انواع شکستگی ها و شکستگی لگن ارائه می کند.

کلینیک فیزیوتراپی سوگند یکی از بهترین مراکز درمانی در شرق تهران می باشد که جهت درمان شکستگی لگن قبل و بعد از عمل در حال ارائه ی خدمات است.

تلفن تماس: 77163317-021 / 77175345-021

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!