×
شکستگی پاشنه

شکستگی پاشنه

شکستگی پاشنه یا استخوان کلکنیوس | تارسس (مچ پا) Tarsus

تارسس شامل هفت استخوان است و بعضی از آنها که تحمل و توزیع وزن بدن را به عهده دارند، درشت ترند. این استخوان ها مانند مچ دست، در دو ردیف قرار گرفته اند. ردیف خلفی (ردیف پراکسیمال)، شامل تیلوس (قاپ) Talusو کلکنیوس (پاشنه) است. تیلوس بر قسمت جلو و داخل کلکنیوس سوار است و محور طولی آن متوجه جلو و داخل است. سر تیلوس از قسمت داخل کلکنیوس کمی به سمت داخل تجاوز می کند. ردیف قدامی (ردیف دیستال)، شامل ناویکولار (ناوی) Navicular و سه استخوان کونیفرم (میخی) داخلی، میانی، خارجی و کوبویید (طاسی) cuboid است. ناویکولار با سر تیلوس مفصل می شود و سه استخوان کونیفرم cuneiform هم با ناویکیولار مفصل می شوند. کیوبویید Cuboid نیز با کلکنیوس مفصل می شود. استخوان های ردیف دیستال با هم مفصل می شوند و یک قوس استخوانی با تحدب پشت پایی می سازند. استخوانهای مچ پا (مانند مچ دست) در مجموع مکعبی شکلند و دارای شش سطح می باشند.

کلکنیوس (استخوان پاشنه) Calcaneus

بزرگترین استخوان مچ پا است. در زیر تیلوس قرار دارد در حالی که به طرف عقب هم امتداد یافته برآمدگی پاشنه را می سازند. در جلو کیوبویید مفصل می شود، ولی در با مجموع با استخوان های دیگر پاشنه توسط رباط ها به طور محکم متصل است. کلکنیوس Calcaneus، دارای شش سطح (فوقانی، خلفی، قدامی، داخلی، خارجی، تحتانی) است.
در جاگذاری: سطحی از استخوان که دارای دو رویه مفصلی است در بالا، انتهای حجیم آن در عقب و سطحی که دارای یک ناودان عمیق است و به طرف داخل قرار می دهیم.

استخوانی شدن استخوان های تارسس Ossification

کلکینیوس که دارای یک اپیفیسیس استخوانی خلفی است. مرکز کلکینیوس در سومین ماه و تیلوس در ششمین ماه جنینی ظاهر می گردد. مرکز اپیفیسیس کلکینیوس، قسمت اعظم سطح خلفی را می سازد و کمی هم به سطح تحتانی ناخنک می زند، نزد دختران در شش سالگی شروع و در 14 سالگی به کلکینیوس جوش می خورد، نزد پسران در هشت سالگی شروع و در 16 سالگی به کلکینیوس جوش می خورد.

آناتومی بالینی Clinical Anatomy

وقتی پا در حالت حد اکثر اکستنشن قرار گیرد، سر تیلوس قابل لمس است. در زیر قوزک داخلی، ساستنتکیولوم تیلای را می توان لمس کرد. برجستگی نویکیولر را می توان در کنار داخلی پا و به فاصله 5/2 تا 3 سانتی متر جلوتر از ملیولوس داخلی را لمس کرد. بلافاصله در زیر قاعده اولین بند انگشت شست، سسامویید داخلی را می توان لمس کرد. در کنار خارجی پا، سر پنجمین متا تارسل کاملا برجسته و قابل لمس است. شکستگی های استخوان تارسل شایع نیستند، شکستگی های قسمت خلفی تارسس (کلکینیوس و تیلوس) غالبا در اثر سقوط از بلندی بر روی پاها پدید می آید. در ناهنجاری مادرزادی کلاب فوت clubfoot، استخوان های تارسس به ویژه تیلوس، کم رشد و نسبت به همدیگر درست جا نیفتاده اند. استخوان های تارسس بیشتر از استخوان های دیگر در جایگاه پوسیدگی سلی قرار می گیرند. قطع یا آمپیوتیشن Amputation تمامی یا قسمت هایی از پا به علت تراما (ضربه) یا بیماری ها انجام می گردد که مهمترین آنها عبارتند از روش های آمپیوتیشن رو Roux، پیروگوف Pirogoff و سایم Syme که پا را از مچ قطع می کنند. روش آمپیوتیشن زیر تیلوس که همه پا را قطع می کند و تیلوس را نگه می دارد. روش شوپار Chopart، قطع تمام پا با حفظ کلکینیوس وتیلوس. روش لیسفرنک Lisfranc قطع قسمت قدامی پا در سطح مفاصل تارسومتاتارسل می باشد.

درمان شکستگی پاشنه

در شکستگی پاشنه نیز همانند سایر شکستگی ها اگر قطعه ی شکسته شده جا به جا نشده باشد، از گچ گیری بدون انجام جراحی استفاده می شود. در صورتی که قطعه ی شکسته جا به جاشده باشد نیاز به جراحی دارد.
فیزیوتراپی سوگند خدمات فیزیوتراپی به دنبال انواع شکستگی ها را ارائه می کند.

کلینیک فیزیوتراپی سوگند یکی از بهترین مراکز درمانی در شرق تهران می باشد که جهت درمان شکستگی پاشنه قبل و بعد از عمل در حال ارائه ی خدمات است.

تلفن تماس: 77163317-021 / 77175345-021

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!