×
پارگی ACL

پارگی ACL

Ligamentous Injury

لیگامانهای هر مفصل 3 وظیفه مهم بر عهده دارند:

1- ایجاد پایداری در مفصل با جلوگیری ازحرکات ناخواسته
2- جهت دادن به حرکات (با محدود کردن آنها در بعضی از جهات و اجازه دادن به آنها در جهات دیگر)
3- فراهم کردن اطلاعات از این که مفصل در چه موقعیتی است و چه نوع حرکتی را انجام میدهد.مفصل زانو دارای 4 دسته لیگامان مهم لیگامان متقاطع قدامی (Ant Cruciate ligament) یا همان ACL لیگامان متقاطع خلفی (Pos. Cruciate Lig) و لیگامانهای طرفی داخلی و خارجی

Collateral ligaments) Medial Collateral & Lateral)

M.C.L از اپی کندیل داخلی استخوان ران به کندیل داخلی استخوان تی بیا و .L.C.Lاز اپی کندیل خارجی به سراستخوان فیبولا کشیده شده است. این لیگامانها از باز شدن مفصل در داخل و یا خارج آن جلوگیری کرده وسبب پایداری زانو در صفحه فرونتال میگردند. M.C.L دارای دو دسته الیاف سطحی وعمقی است و با کپسول مفصلی مخلوط میشود. این لیگامان در اکستانسیون زانو (بیشتر الیاف خلفی آن) سفت و کشیده است و مانع از باز شدن مفصل در داخل،جلو آمدن تی بیا و چرخش خارجی آن در اکستانسیون زانو میگردد. L.C.L نسبت به M.C.L کوتاهتر وپهنتر بوده و جدا از مفصل کپسول مفصلی است. این لیگامان از باز شدن زانو در خارج، از عقب رفتن تی بیا و چرخشی داخلی آن در اکستانسیون زانو ممانعت میکند.

A.C.L از قدام به خلف از قسمت قدامی داخلی طبق (Plateau) تی بیا به دیواره داخلی کندیل خارجی استخوان ران می چسبد و بنابر این دارای 3 دسته فیبر قدامی داخلی (Ant Med)، میانی (Intermediate) و خلفی خارجی (Post Lat) است.

این لیگامان در اتصال تی بیال خود خارج کپسولی اما دارای یک غلاف سینویال است. A.C.L در اتصال خود به کندیل ران غلاف خود را از دست داده و با کپسول زانو مخلوط میشود. A.C.L حرکت لغزشی تی بیا به جلو و چرخش داخلی آن را در اکستانسیون زانو محدود می کند. این لیگامان در اکستانسیون زانو سفت وکشیده بوده، از 20 درجه به بعد شل شده و مجددا در فلکسیون 70 تا 90 درجه سفت میگردد. الیاف Ant med در فلکسیون زانو و الیاف Post lat در اکستانسیون سفت و کشیده هستند.

P.C.L از خلف به قدام از قسمت داخلی خلفی طبق تی بیا به دیواره خارجی کندیل داخلی استخوان ران می چسبد و مانند A.C.L در اتصالات تی بیال خارج کپسولی و در اتصالات فوقانی خود داخل کپسولی است. این لیگامان حرکت لغزشی تی بیا به عقب و چرخش خارجی آن در اکستانسیون زانو محدود می کند. این لیگامان در اکثر وضعیت های زانو سفت و کشیده شده است.

لیگامانها با دارا بودن رشته های کلاژن، جهت تحمل نیروهای کششی ساخته شده اند. اگر نیروهای کششی بیشتر از حد تحمل رشته ها باشد آنها پاره میشوند (Sprain) پارگی ها به 3 درجه تقسیم می گردند.
Grade I: پارگی ناقص و خفیف است و ناپایداری در مفصل وجود ندارد.
Grade II: پارگی متوسط است و مفصل تا حدی ناپایدار است.
Grade III: پارگی کامل است ومفصل ناپایدار است.
پارگی لیگامانها می تواند با کندگی استخوانی همراه باشد.

مکانیسمهای پارگی

شایع ترین مکانیسم پارگی موقعی است که یک بازیکن فوتبال از بغل (در هنگامی که پایش روی زمین است و زانو مختصری خم است) تنه بخورد. نیروهای وارد بر زانو در این حالت عبارتند از چرخش خارجی و ابدوکسیون ساق (نیرویValgus) و حرکت قدامی ساق نسبت به ران. اگر نیرو به حد کافی باشد کپسول داخلی، سپس M.C.L و A.C.L پاره می شوند. ممکن است منیسک داخلی هم پاره شود که در نتیجه ضایعه Terrible Traid O Donghue را خواهیم داشت.
ضایعه M.C.L یا مکانیسم چرخشی خارجی ساق نسبت به ران و یا بدون یک نیروی خارجی شایع ترین صدمه لیگامانی زانو است.

اگر ضربه ای شدید روی قسمت قدامی ران وارد شود و ران را نسبت به تی بیا به سمت عقب ببرد (در هنگام اکستانسیون زانو) A.C.L صدمه می بیند. چرخش داخلی ساق نسبت به ران نیز از مکانیسم های پارگی A.C.L است. اگر ساق نسبت به ران در هر وضعیتی که زانو داشته باشد، بیش از حد به سمت عقب جابه جا شود P.C.L صدمه می بیند. در Dashboard Injury زمانی که ماشینی ناگهانی توقف کند با برخورد داشبورد با ساق پا، جابه جائی خلفی و صدمه P.C.L را خواهیم داشت.
اگر زانو به Hyper Ext شدید برود ابتدا کپسول خلفی زانو، سپس P.C.L و بعد از آن A.C.L صدمه می بیند.
در پارگی کامل، مشکل اصلی بیمار عدم توانایی او در انجام فعالیتهایی مانند پریدن، دویدن، از پله ها پائین آمدن و چنباتمه زدن و Giving Way است.

عدم توانائی در هر کدام از این فعالیتها نشان دهنده نوع لیگامانی است که صدمه دیده است مثلا عدم توانائی در چرخیدن سریع ضایعه M.C.L یا L.C.L عدم توانایی در دویدن به جلو ضایعه A.C.L و عدم توانایی در پایین آمدن از پله ها چنباتمه زدن ضایعه P.C.L و یا کپسول خلفی را مطرح می کند. پارگی A.C.L درمان نشده به تدریج سبب پارگی منیسک هم می گردد. در پارگی P.C.L درمان نشده چون عضله کوادریسپس باید جایگزین عمل P.C.L در ممانعت از حرکت قدامی ران گردد دچار پر کاری شده و بنابراین نیروهای فشاری بر مفصل پاتلو فمورال افزایش می یابد. این مسئله موجب در گیری مفصل پاتلوفمورال و دردهای قدام زانومی شود.

درمان ضایعه ی رباط بستگی به میزان درگیری که اینکه آیا پارگی کامل یا ناقص باشد از درمانهای فیزیوتراپی تا درمانهای جراحی متفاوت است. در فیزیوتراپی سوگند خدمات مربوط به پارگی رباط های زانو قبل و بعد از جراحی صورت می پذیرد، در صورتی که پارگی ناقص باشد با فیزیوتراپی کاملا درمان می گردد، اما در صورتی که پارگی کامل اتفاق بیفتد تنها درمان ممکن جراحی می باشد.

کلینیک فیزیوتراپی سوگند یکی از بهترین مراکز درمانی در شرق تهران می باشد که جهت درمان پارگی ACL قبل و بعد از عمل در حال ارائه ی خدمات است.

تلفن تماس: 77163317-021 / 77175345-021

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!